info@taon.dk +45 24488480

Cases

TAON Hydraulik leverer mange produkter og løsninger for spennende prosjekter - store å vel som små - i Skandinavia og rundt om i verden. Du kan lese om noen av dem nedenfor:

 

1400 tonn løfting og senking for elementproduksjon

 

I forbindelse med produksjon av betongelementer var det behov for å lage en liten løft og senke etterpå. En enkel operasjon. Imidlertid komplisert av totalvekten på 1400 tonn. I tillegg til en ujevn belastning til tider.

Løftet ble delt inn i 4 sylindere (2x 500 Ton og 2x 200 Ton), som gjorde løftet til 700 bar. Fokuset var på å få 4-sylinderen til å synke synkront. Hele hydraulikkreguleringen skal håndtere trykkforskjellene fra 0 til 700 bar.

 


Hydraulikk på Victoria-sjøen

 

TAON Hydraulik har levert de hydrauliske løsningene for rampene og ankervinsjene på en ferge i Uganda.

Fergen er en del av et større prosjekt under KIS (Kalangala Infrastructure Services) i Uganda for å gi innbyggerne på Ssese-øygruppen i Victoria-sjøen bedre tilgang til vann, sikrere transport og mer pålitelig fornybar energi (solenergi). Totalt vil 84 øyer i Kalangala-distriktet komme til å dra nytte av denne utviklingen av infrastrukturen.

Fergen har en total lengde på 43 m og en kapasitet på 16 biler og 200 personer, og den utgjør den ene halvdelen av to ferger, som vil seile mellom Bukakata og Ssese-øyene.

 


Hydraulisk løsning for forbrenningsanlegg i Qaqortoq

 

TAON Hydraulik har levert en løsning til Kujalleq kommune på Grønland, som skal brukes til forbrenningsanlegget i Qaqortoq (Julianehåb). Basert på vår industrielle pumpestasjon, har vi tilpasset en løsning, som erstatter deres eksisterende hydrauliske systemer.

Fleksibiliteten av våre industrielle pumpestasjonsløsninger gjør, at vi kan tilpasse dem slik at de kan gå inn og erstatte eksisterende funksjoner.

 

Etter 2 års kontinuerlig drift leverte vi en reservepumpestasjon i 2018. Den er klar hvis det skulle oppstå et krasj.

 


Utskiftning av pumpe og ventil i eksisterende anlegg hos Kvaerner

 

TAON Hydraulik har levert en pumpestasjonsløsning for Kvaerner - norsk leverandør av komplette offshore olje- og gassplattformer og onshore raffinerier. Denne løsningen skulle tilpasses et eksisterende system, og det ga noen utfordringer, som vi raskt fikk løst.

John Ivar Jakobsen, vedlikeholdsoperatør ved Kværner Stord AS, sier om samarbeidet: «Vi har opplevd dere som svært behjelpelige med den oppgave å problemløsning å de utfordinger som vi har hatt med maskinen, kommer til å anbefale dere til andre samarbeidsfirma vi bruker, å kommer helt sikkert tilbake til dere i fremtiden.»